Nieuws

Nieuws van de ASD Almere

Actueel

Wij houden u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het Sociaal Domein, maar ook van de documenten waar wij als ASD aan mee hebben gewerkt.


Ondersteuningsarrangementen

Ongevraagd Advies Ondersteuningsarrangementen (juli 2019)

Voortgang invoering ondersteuningsarrangementen  (december 2018)

Voortgang her-indicatietraject ondersteuningsarrangementen (november 2018)

Ondersteuningsarrangementen in Almere, hoe werkt het?


Huisvesting verordening

Reactie B & W Huisvesting verordening (mei 2019)

WMO Koepel

Memo, notitie WMO Koepel d.d. 13 maart 2019

WMO-verordening

Wijziging verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (juni 2019)

Wijziging WMO-verordening (februari 2019)

Mantelzorg in Almere

Voortgangsbericht Mantelzorg (januari 2019)

Vierde voortgangsbericht Uitvoering Mantelzorg (januari 2019)

Zorg en Veiligheid

Reactie burgemeester en wethouders Almere "Zorg en Veiligheid" ongevraagd advies (januari 2019)

Sociale wijkteams

De wijkteam-benadering nader bekeken (uitgave Centraal Planbureau) (januari 2019)

Doorontwikkeling sociale wijkteams (rapport) (december 2018)

Sociaal Domein

Digitale monitor Sociaal Domein (november 2018)

Bijstand

Experiment regelarme bijstand (rapport) (december 2018)

Wonen

Beschermd wonen (vervolg uitkomsten onderzoek) (juni 2019)

Seniorenhuisvesting (55+) (december 2018)

Jeugd

Rapportage Jeugdwet uitvoering 2e half jaar (juni 2019)

Overschrijding budget jeugdhulp (december 2018)

Rapport tussenevaluatie business cases jeugd (november 2018)

Reactie B & W op de Melding Jeugdzorg (oktober 2018)

Melding Jeugdzorg (7 september 2018)

Reactie burgemeester en wethouders Almere "Actualisering advies Jeugdhulp" (juli 2018)
Wilt u het meest recente, uitgebrachte advies van de ASD Almere teruglezen of opvragen? Dat kan hier.

De Adviesraad Sociaal Domein Almere in het nieuws

Om ons werk voor Almeerse inwoners zo goed mogelijk te kunnen doen, vertellen we via radio-interviews en (dag)bladen waarom wij ons als adviesraad inzetten. 


De ASD in de krant (Almere Deze Week)

"Niemand valt buiten de boot" (oktober 2017)

"Cliënt centraal in de zorg? Hoe werkt dat in Almere?" (augustus 2017)

"Best ingewikkeld om geschikt werk te vinden én te behouden" (mei 2017)