Nieuws

Nieuws van de ASD Almere

Actueel

Wij houden u op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het Sociaal Domein, maar ook van de documenten waar wij als ASD aan mee hebben gewerkt.


Monitor Sociaal Domein (digitaal)

Digitale monitor Sociaal Domein (november 2018)


Jeugd

Rapport tussenevaluatie business cases jeugd (november 2018)

Reactie B & W op de Melding Jeugdzorg (oktober 2018)

Melding Jeugdzorg (7 september 2018)

De burgemeester en wethouders van Almere hebben op 17 juli j.l. gereageerd op de door de ASD opgestelde actualisatie van de jeugdhulp.

Reactie gemeente "Actualisering advies Jeugdhulp" (juli 2018)


Ondersteuningsarrangementen in Almere

Voortgang herindicatietraject ondersteuningsarrangementen Wmo (november 2018)

Ondersteuningsarrangementen in Almere, hoe werkt het?

Ondersteuningsarrangementen (actueel)


Mantelzorg in Almere

Voortgang Uitvoeringsagenda Mantelzorg (februari 2018)


Wilt u het meest recente, uitgebrachte advies van de ASD Almere teruglezen of opvragen? Dat kan hier.

De Adviesraad Sociaal Domein Almere in het nieuws

Om ons werk voor Almeerse inwoners zo goed mogelijk te kunnen doen, vertellen we via radio-interviews en (dag)bladen waarom wij ons als adviesraad inzetten. 


De ASD in de krant (Almere Deze Week)

"Niemand valt buiten de boot" (oktober 2017)

"Cliënt centraal in de zorg? Hoe werkt dat in Almere?" (augustus 2017)

"Best ingewikkeld om geschikt werk te vinden én te behouden" (mei 2017)