Wie zijn wij?

Wie zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Almere?

Wie zijn de leden van de Adviesraad Sociaal Domein Almere?

De leden van de ASD zijn positief kritisch ingesteld, signaleren knel- en aandachtspunten en denken mee over beleid en verbeterpunten. Het zijn vrijwilligers en vertegenwoordigen geen organisatie, maar voelen zich betrokken bij wat er binnen het sociaal domein in Almere gebeurt. De leden van de ASD zijn allen benoemd door het college van B&W.