Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden van de ASD Almere

    2019


  • Maandag 18 november

        Locatie: Parkhuys, Bunuellaan 1, Almere Stad (Parkwijk)

        Agenda (concept)


  • Maandag 16 december

U bent van harte welkom om de vergaderingen van de ASD Almere bij te wonen.

Meld u zich vooral aan via de button rechtsonder van deze pagina, zodat we bij eventuele wijzigingen van tijd of plaats contact met u op kunnen nemen!

Verslagen van de themabijeenkomsten en/of presentaties van de vergaderingen en themabijeenkomsten kunt u hieronder teruglezen.


Ondersteuningsarrangementen

Op de vergadering van 16 juli j.l. gaf de gemeente Almere een vervolg aan de eerdere toelichtingen op de ondersteuningsarrangementen zoals die vanaf 16 juli 2018 worden ingezet. Actuele informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: 

Ondersteuningsarrangementen (actueel)


Armoede en Schuldenaanpak

Op de vergadering  18 juni j.l. gaf de gemeente Almere een korte presentatie over de armoede - en schulden aanpak binnen Almere, n.a.v. het beleidsplan en de uitvoeringsnota "armoedebestrijding";

Beleidsplan armoedebestrijding

Uitvoeringsnota armoedebestrijding

De Adviesraad Sociaal Domein Almere vergadert eens per maand; deze vergaderingen zijn openbaar. Nieuwsgierig? Meld u zich dan gerust aan!