Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden van de ASD Almere

    2018


  • Maandag 16 juli, 
Parkhuys, Bunuellaan 1, 1325 PP Almere Stad

  • Maandag 20 augustus
  • Maandag 17 september, BC De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28,  Almere Buiten
  • Maandag 15 oktober
  • Maandag 19 november
  • Maandag 17 december

U bent van harte welkom om de vergaderingen van de ASD Almere bij te wonen.

Meld u zich vooral aan via de button rechtsonder van deze pagina, zodat we bij eventuele wijzigingen van tijd of plaats contact met u op kunnen nemen!

Verslagen van de themabijeenkomsten en/of presentaties van de vergaderingen en themabijeenkomsten kunt u hieronder teruglezen.


Armoede en Schuldenaanpak

Op de vergadering  18 juni j.l. gaf de gemeente Almere een korte presentatie over de armoede - en schulden aanpak binnen Almere, n.a.v. het beleidsplan en de uitvoeringsnota "armoedebestrijding";

Beleidsplan armoedebestrijding

Uitvoeringsnota armoedebestrijding

De Adviesraad Sociaal Domein Almere vergadert eens per maand; deze vergaderingen zijn openbaar. Nieuwsgierig? Meld u zich dan gerust aan!