Wat doen wij?

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein Almere (ASD) Almere adviseert - gevraagd en ongevraagd - het college van Burgemeester en Wethouders en de Almeerse gemeenteraad over het Sociaal Domein. Hieronder vallen de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet maatschappelijke ondersteuning nieuw (Wmo 2015), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Participatiewet, de Jeugdwet, de Woningwet en de Huisvestingswet. De Adviesraad Sociaal Domein Almere geeft advies namens inwoners van Almere en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Heeft u meer vragen over de Almeerse ASD?

Kijk dan op Veelgestelde vragen.

Waarom een adviesraad?

De gemeente Almere heeft de ASD begin 2014 in het leven geroepen. Vanaf januari 2015 is er veel veranderd in de gemeentelijke regelgeving, beleid en plannen. Deze wijzigingen in het Sociaal Domein gaan alle inwoners van Almere aan. De gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn. Daarom bestudeert en bespreekt de adviesraad deze voorstellen in zijn eigen werkgroepen én met personen uit het eigen netwerk, de maatschappelijke partners en het Breed Overleg+. Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit Almere. Op deze manier wil de ASD de betrokken wethouders en de gemeenteraad zo goed mogelijk adviseren.

Wilt u meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Almere? Kijk dan op de pagina met veelgestelde vragen of klik hiernaast om contact met ons op te nemen!