Wat doen wij?

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

Waarom een adviesraad?

De gemeente Almere heeft de ASD begin 2014 in het leven geroepen. Vanaf januari 2015 is er veel veranderd in de gemeentelijke regelgeving, het beleid en de plannen. Deze wijzigingen in het Sociaal Domein gaan alle inwoners van Almere aan.

De gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn. Daarom bestudeert en bespreekt de adviesraad deze voorstellen in zijn eigen werkgroepen én met personen uit het eigen netwerk, de maatschappelijke partners en het Breed Overleg+. Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit Almere. 

De visie van de ASD is te lezen in het visiedocument van de ASD

Adviesraadslid Herma de Ruigh heeft in november 2022 een artikel geschreven over haar ervaringen in de adviesraad. 

Artikel Almere deze week Herma


Werkgroepen

De werkgroepen zijn ingedeeld naar thema binnen het sociaal domein, en zijn divers samengesteld. De leden van de werkgroep hebben expertise, ervaring en/of binding met het betreffende thema. De ‘trekker’ van de werkgroep is altijd een ASD lid.

Op deze manier wil de ASD de betrokken wethouders en de gemeenteraad zo goed mogelijk adviseren.

Extra aandacht 

De adviesraadsleden kunnen adviseren vanuit verschillende perspectieven: eigen perspectief (als inwoner), vanuit het perspectief van een vrijwilliger, mantelzorger, buur, iemand die gebruik maakt van de WMO enz. Iedere inwoner van Almere is onderdeel van de Almeerse samenleving!

Kwetsbare inwoners vinden het soms ingewikkeld om hun ervaringen te delen en/of om verbeter- en aandachtspunten binnen het sociaal domein aan te geven. De leden van de ASD zijn dan ook zeer toegankelijk voor informatie vanuit deze achterban, bijvoorbeeld via de belangenbehartiging organisaties.

Jaarverslag 2022

De ASD heeft een jaarverslag gemaakt van 2022. In dit jaarverslag staan de uitgebrachte adviezen, georganiseerde bijeenkomsten en mutaties in de raad. Het jaarverslag over de activiteiten in 2022 van de ASD kunt u hieronder downloaden.  

Jaarverslag ASD 2022

Wilt u meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Almere? klik dan hiernaast om contact met ons op te nemen!