De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Almere, en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Onze adviezen zijn geclusterd in vijf verschillende domeinen.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Almere

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, binnen het sociaal domein aan het college van burgemeester en wethouders.

Sociaal domein

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen en welzijn, maar heeft ook betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk, de maatschappelijke organisaties en het Breed Overleg+ (waarin diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd).

Hoe beter de ASD leden weten wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente, des te beter zijn zij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen.

Zij kunnen geen individuele problemen behandelen maar ze kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

Photo by David Duky on pexels.com

Themabijeenkomst 18 juni Diversiteit in de wijk
Op 18 juni van 16.00 tot 18.00 uur organiseert de Adviesraad Sociaal Domein in samenwerking met het Breed Overleg+ en de gemeente Almere een themabijeenkomst over omgaan met diversiteit in de wijk. 

In de bijeenkomst zullen twee inleidende sprekers hun inzichten delen over dit thema. Vervolgens gaan de aanwezigen in kleine groepen uiteen om ervaringen met dit thema te delen. 

De bijeenkomst is georganiseerd voor ambtenaren en aanbieders in het sociale domein. Themabijeenkomsten zijn voor de leden van de ASD en het Breed Overleg+ een belangrijke informatiebron om informatie op te halen over wat er speelt op een thema. 

Bent u er ook bij? Aanmelden kan via ondersteuning@almere.nlDe ASD Almere is lid van de landelijke Koepel van Adviesraden

Logo koepel
Heeft u onze nieuwe flyer al gezien? 

Om de zichtbaarheid van de ASD in Almere te vergroten hebben we een eigen flyer laten ontwerpen door studenten van hogeschool Windesheim. De flyer is deskundig gedrukt door de Leerwerknet organisatie Papier en Meer in Almere. We doen ons best om de flyer breed te verspreiden in Almere. Weet u of heeft u nog een leestafel of prikbord waar onze flyer mag hangen? Neemt u vooral contact op met ons dan sturen we deze graag naar uw organisatie op! 

Flyer

De ASD komt graag in contact met inwoners van Almere en organisaties in het sociaal domein. 

De ASD vergadert iedere maand. Weet u dat de vergaderingen van de ASD openbaar zijn? Als inwoner van Almere kunt u altijd een vergadering bijwonen. Het jaarschema van vergaderingen kunt u hier vinden. Als u een vergadering wilt bijwonen dan kunt u zich hier aanmelden.

Werkt u in een organisatie in het sociaal domein? Dan komt de ASD graag naar u toe! We vergaderen iedere maand op een andere locatie in de stad. Voor de vergaderingen zijn we altijd op zoek naar locaties met een sociale functie, die wij kunnen huren. Tijdens de vergadering maken we graag nader kennis met uw organisatie doormiddel van een inleidende presentatie. De uitgelezen kans om de ASD te voeden met praktijkvoorbeelden uit het sociaal domein! Wilt u graag namens uw organisatie kennis maken met de ASD? Dan kunt u contact opnemen met Eva Lotze, secretarieel ondersteuner. 

Eerdere vergaderingen hebben o.a. plaats gevonden bij: 
- Het lesrestaurant van het ROC
- Dagbestedingslocatie de Koekerij 
- Het Parkhuys 
- De nieuwe bibliotheek 
- Stichting Weet hoe je leeft! 
- The green story 
- Buurtcentrum de Wieken
- 't Klankbord Leger des Heils  
- Gezondheidscentrum Castrovalva 
- Manege de Stek 
- Bruis 
- Het EveNaarHuis