De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Almere, en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Onze adviezen zijn geclusterd in vijf verschillende domeinen.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Almere

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, binnen het sociaal domein aan het college van burgemeester en wethouders.

Sociaal domein

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen en welzijn, maar heeft ook betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk, de maatschappelijke organisaties en het Breed Overleg+ (waarin diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd).

Hoe beter de ASD leden weten wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente, des te beter zijn zij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen.

Zij kunnen geen individuele problemen behandelen maar ze kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

Kom jij de Adviesraad sociaal domein versterken? 

Groepsfoto

Wij zoeken twee nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Almere (ASD). De ASD bestaat op dit moment uit tien enthousiaste en betrokken burgers van Almere, die gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over allerlei onderwerpen in het Sociaal Domein. Denk aan armoedebeleid, woningtoewijzing, indicaties voor hulpmiddelen, de wijkteams, opvang en veiligheid, jeugdzorg, gezondheidsbeleid, vluchtelingenopvang en ouderenbeleid. De positie van de ASD is wettelijk vastgelegd in de bijbehorende wetten zoals de WMO, Participatiewet en Jeugdwet. 

Gericht op het belang van de Almeerders, denken wij mee over ontwikkelingen in het sociaal domein en volgen wij of de gemeente de beoogde doelen bereikt. We komen maandelijks bij elkaar en hebben werkgroepen per thema. Verder organiseren we werkbezoeken en themabijeenkomsten. De leden van de Adviesraad krijgen input van hun eigen netwerk in Almere en van het Breed Overleg+ waarin alle organisaties binnen het sociaal domein welkom zijn. 

In een diverse stad als Almere, waar burgers met allerlei culturele achtergronden leven, is het belangrijk dat de Adviesraad een afspiegeling is van de samenleving. Wij hebben onszelf als doel gesteld om meer diversiteit in de organisatie te brengen. Gelet op de huidige samenstelling van de ASD, nodigen wij vooral mensen met een andere dan een westerse achtergrond uit om te solliciteren op deze vacatures. 

Wat bieden we je: 
• Een uitdagende vrijwilligersfunctie midden in de Almeerse samenleving 
• Een collegiaal, kritisch en enthousiast team
• Goede inhoudelijke en secretariële ondersteuning, mogelijkheid voor scholing
• Vergoeding volgens vacatieregeling 

Wat vragen wij:
• Je woont in Almere en vindt het belangrijk op te komen voor de belangen van Almeerders
• Je hebt affiniteit met een of meer onderdelen van het sociaal domein
• Je kunt beleidsmatig denken en op niveau met de gemeente spreken over beleidszaken
• Je bent een teamspeler, kunt samenwerken aan een thema
• Je bent gemiddeld 2 dagdelen per week beschikbaar
Kandidaten mogen niet werkzaam zijn bij de gemeente Almere, geen lid zijn van de gemeenteraad of werken als aanbieder van activiteiten/producten op het terrein van de genoemde wetten in Almere. 

Interesse? Wil je meer weten of heb je belangstelling voor de functie? Neem dan voor informatie contact op met de voorzitter van de ASD (mevrouw Vera Kampschöer) via tel. 06-55545437 of verakampschoer@asdalmere.nl of stuur je brief met CV naar de voorzitter van de sollicitatiecommissie mevr. Sietske van Oogen via het mailadres voorzitter@breedoverlegplus.nl voor 10 juni 2022.

Sollicitatieprocedure:
De sollicitatiegesprekken zijn gepland vanaf 15 juni.