De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Almere, en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Onze adviezen zijn geclusterd in vijf verschillende domeinen.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Almere

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, binnen het sociaal domein aan het college van burgemeester en wethouders.

Sociaal domein

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen en welzijn, maar heeft ook betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk, de maatschappelijke organisaties en het Breed Overleg+ (waarin diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties).

Hoe beter de ASD leden weten wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente, des te beter zijn zij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen.

Zij kunnen geen individuele problemen behandelen maar ze kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

 

Bezuinigingen in het sociaal domein

Het blijft actueel de afgelopen weken, de voorgenomen bezuinigingen in het sociaal domein van onze gemeente. 

De ASD volgt dit op de voet en heeft er in juli 2020 een ongevraagd advies over geschreven. 

In de maand augustus is dit nogmaals onder de aandacht gebracht bij het college van Burgemeester en wethouders.

Het advies kunt u hieronder lezen:

Ongevraagd advies ten aanzien van bezuinigingen (juli/augustus 2020)


"Wijkteams, de kunst van het samenwerken"

De ASD heeft in mei 2020 het boekje "Wijkteams, de kunst van het samenwerken" uitgebracht. Oorspronkelijk was dit een uitgave voor  het geplande mini symposium, in april 2020, dat door het Coronavirus niet door kon gaan.