De Adviesraad Sociaal Domein Almere geeft advies namens inwoners van Almere. Ook is het betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Onze adviezen zijn geclusterd in vijf verschillende domeinen.
jeugdzorg 1
Gezondheidsbeleid

  • Gezond in Almere
  • Sluitende aanpak verwarde personen
  • GGz
  • Jeugd GGz
jeugdzorg 3
org en veiligheid, kindermishandeling, vrouwenopvang, vluchtelingen (statushouders)

  • Jeugd en veiligheid (zie ook sluitende aanpak verwarde personen)
  • Nieuwkomers
jeugdzorg 4
WMO, Jeugd

  • Wijkteams
  • Ondersteuningsarrangementen
  • Jeugd
jeugdzorg 5
Burgerkracht, vrijwilligers, mantelzorg, ViP (VN verdrag in de Praktijk)

De Adviesraad Sociaal Domein Almere denkt mee en adviseert het college van B&W en de gemeenteraad, gevraagd en ongevraagd, op vele terreinen. De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk, het Breed Overleg+ (waarin diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd).

Deze zogeheten decentralisatie ofwel de Transitie in het Sociaal Domein gaat gepaard met veel veranderingen. Om een zo compleet mogelijke advisering bij al deze veranderingen te krijgen, heeft de gemeente Almere in 2014 de Adviesraad Sociaal Domein in het leven geroepen. De gemeente wil hierdoor de inwoners uit Almere als partners betrekken bij deze ontwikkelingen. De komende jaren zal de Adviesraad Sociaal Domein de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.