Jeugd

2023

Ongevraagd advies 9 november 2023 initiatiefvoorstel Almeerse aanpak Jeugdzorg 

Een viertal leden van de raad hebben een initiatiefvoorstel gedaan onder de naam; Almeerse aanpak Jeugdzorg. De ASD heeft hier zorgen over en heeft daarom een gesprek gehad met de vier indieners. Dit heeft de zorgen niet weggenomen. De adviesraad heeft daarom in een ongevraagd advies haar zorgen aangegeven. 

Hieronder kunt u de samenvatting downloaden van het ongevraagd advies en de reactie uit de raad: 
Samenvatting ongevraagd advies en reactie Almeerse aanpak jeugdzorg november 2023

Het ongevraagd advies kunt u in zijn volledigheid downloaden via onderstaande link: 
Ongevraagd advies raadsvoorstel de Almeerse aanpak november 2023

Op 14 november hebben de initiatiefnemers uit de raad al een reactie gegeven op het advies van de ASD. De reactie kunt u hieronder downloaden: 
Reactie op advies van initiatiefnemers 'de Almeerse aanpak'

De ASD heeft de raadsleden laten weten dat we blij zijn met de snelle en inhoudelijke reactie. We worden graag geïnformeerd over wanneer de bespreking op de Politieke markt zal zijn en blijven graag betrokken bij de verdere uitwerking. 

Jeugdafbeelding SH Gue via Unsplash

Advies augustus 2023 inkoopstrategie Jeugdhulp zonder Verblijf en Gezinsteams

In juli 2023 is de ASD gevraagd advies te geven over de Inkoopstrategie Jeugdhulp voor de komende jaren en de vorming van Gezinsteams.

Een samenvatting van dit advies kunt u hier downloaden: 
Samenvatting advies inkoopstrategie jeugdzorg augustus 2023

Het volledige advies kunt u downloaden via onderstaande link: 
Advies inkoopstrategie jeugdzorg en gezinsteams augustus 2023

Photo by OPPO Find X5 Pro on Unsplash

Ongevraagd advies maart 2023 naar aanleiding van de "Terugblik van de Rekenkamer op het rapport ‘Samen voor de jeugd van Almere’ 

Op 10 maart 2023 heeft de ASD een evaluatie ontvangen op het Rekenkamerrapport ‘Samen voor de jeugd van Almere’. In deze nota blikt de Rekenkamer terug op de aanbevelingen die zijn gedaan in hun Rapport van 16 september 2021. Naar aanleiding van deze toelichting heeft de ASD een ongevraagd advies uitgebracht aan het College. 

De samenvatting van dit advies kunt u hieronder downloaden: 
Samenvatting advies rapport rekenkamer maart 2023

Het complete ongevraagde advies kunt u hieronder downloaden: 
Ongevraagd advies bevindingen Rekenkamer maart 2023

Ongevraagd advies naar aanleiding van ASD jongerenevent 

Op 1 november 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein een jongerenevent georganiseerd met als doel de stem van de jongeren te laten horen. Hier hebben jongeren uit Almere goed gebruik van gemaakt. Het ongevraagd advies is begin februari aangeboden aan het college.

De samenvatting kunt u hier downloaden: 
Samenvatting ongevraagd advies februari 2023 naar aanleiding van ASD jongerenevent

Het volledige advies kunt u hier downloaden: 
Ongevraagd advies jongerenevent ASD februari 2023

Photo by Ben Wicks on Unsplash

Brief betreft leerlingenvervoer in Almere december 2022 

In december heeft de ASD een brief geschreven over de problemen voor leerlingenvervoer in Almere. 

Een samenvatting van deze brief kunt u hieronder downloaden: 
Samenvatting brief betreft leerlingenvervoer in Almere december 2022

De brief is hieronder in zijn geheel te downloaden. 
Brief leerlingenvervoer december 2022

Photo by Steven Libralon on Unsplash


Brief betreft jeugdbescherming december 2022 

Eind 2022 heeft de werkgroep jeugd een brief geschreven naar aanleiding van verontrustende berichten in de media betreffende jeugdbescherming. De werkgroep stelt in de brief vragen over de stand van zaken in Almere over de keten, de kinderen en de werkers. In december is hier een reactie op gekomen, de gemeente kon de gevraagde gegevens niet op korte termijn aanleveren. In het structurele overleg van half januari is gesproken over de jeugdbeschermingsketen.

De brief van de ASD is hieronder in te zien: 
Brief jeugdbescherming december 2022

Photo by Tanaphong Toochinda on Unsplash

Reactie op publieksversie jeugdverordening november 2022 

In november heeft de werkgroep jeugd een reactie gegeven op een voorgelegde publieksversie van de jeugdverordening. Vanuit de gemeente is er door omstandigheden geen publieksversie verschenen.  

Een samenvatting van deze reactie kunt u hieronder vinden: 
Samenvatting op reactie publieksversie jeugdverordening

De reactie van de werkgroep jeugd op de publieksversie jeugdverordening is hieronder te downloaden.
Reactie op publieksversie jeugdverordening november 2022

Oudere adviezen in domein jeugd