Zorg, veiligheid en opvang

Adviezen 2022 

De ASD heeft (nog) geen adviesaanvragen gekregen of ongevraagd advies gegeven in 2022 binnen het domein zorg, veiligheid en opvang. 


Adviezen 2021 en ouder 

De ASD heeft in 2019 een ongevraagd advies gegeven toen landelijk de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling “Geweld hoort nergens thuis” werd gestart. Binnen deze aanpak hebben alle regio’s, een regionale vertaling gemaakt. In dit ongevraagde advies heeft de ASD de aandachtspunten voor Almere benoemt. Het ongevraagd advies van de ASD kunt u hieronder downloaden. 

Ongevraagd advies Geweld hoort nergens thuis maart 2019