Armoede, participatie en wonen

Adviezen 2021

Armoede: 
In december 2021 is de ASD gevraagd om advies te geven over Kansen voor iedereen - beleidsplan armoede en schulden gemeente Almere 2022-2026. De ASD is onder de indruk van het beleidsplan zoals het er ligt, maar ziet een aantal aanpassingen. De ASD verwacht dat als de aanpassingen op de juiste manier worden uitgevoerd dat dit beleidsplan een positief effect zal hebben op het terugdringen van armoede en schulden in Almere. U kunt het volledige advies hieronder downloaden.  
Advies armoede en schuld december 2021


Participatie:       
In juli 2021 is de ASD gevraagd om advies te geven over het conceptbeleidsplan "Handhaving in balans; naleving en handhaving participatiewet gemeente Almere" De ASD is over het algemeen te spreken over de intentie die spreekt uit het beleidsplan, om -meer dan nu het geval is- de balans te zoeken tussen helpen en handhaven, en dat ook vast te leggen in beleid. Toch is de ASD van mening dat het stuk nog te veel de nadruk legt op handhaving in plaats van op vertrouwen. Het volledige advies kunt u hieronder downloaden. 
Advies conceptbeleidsplan naleving participatiewet juli 2021
 

Wonen:   
In november 2021 heeft het College advies gevraagd over de tweede wijziging van de Huisvestingsverordening Almere 2019, het advies van de ASD gaat alleen in op het vergroten van de uitstroom uit de 24-uurs instellingen en het verminderen van de instroom. In het advies is te lezen dat de adviesraad positief tegenover de wijziging in de Huisvestingsverordening staat omdat zij onderschrijft dat hiermee de uitstroom uit de 24-uurs voorzieningen wordt bevorderd. Hieronder de link naar het advies. 
Advies tweede wijziging huisvestingsverordening november 2021

Adviezen 2020 en ouder

Hieronder kunt u de adviezen van de ASD downloaden uit 2020 of 2019. 

Wonen:
Advies concept woonvisie Thuis in Almere april 2020 

Ongevraagd advies Huisvestingsverordening maart 2019