Gezondheidsbeleid

  • GGz (Geestelijke Gezondheidszorg)

       Raadsbrief Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

       november 2019


  • Verslaving
        Ongevraagd advies "droge voorziening" november 2020

        Reactie B & W Ongevraagd advies "droge voorziening" januari 2021


  • PGB
       Advies PGB termijnen juni 2020  • Ouderen
          Advies Verzilvering van goud, meerjarenperspectief goed oud worden in              Almere 

          september 2021


  •  Zorglandschap

          Advies visie Zorglandschap augustus 2019