Adviezen

ADVIEZEN

De gemeente kan om een ASD advies vragen als zij belangrijke zaken wil wijzigen in het sociaal domein (gevraagd advies).

De ASD kan ook zelf het initiatief nemen om advies te geven omtrent een beleidsonderwerp binnen het sociaal domein (ongevraagd advies). 

Adviezen worden formeel uitgebracht zodat iedere burger, maar ook de gemeenteraad, er kennis van kan nemen.


Hoe komt een advies tot stand?

Signalen ophalen 

De ASD leden adviseren vanuit het inwonersperspectief; wat is de leef- en belevingswereld van de Almeerse inwoners? De ASD leden gaan in gesprek op de diverse vindplaatsen binnen Almere. Dat kunnen de voor hun, via hun netwerk, bekende ontmoetingsplekken zijn, maar ook informele ontmoetingsplaatsen, bijvoorbeeld een voetbalkantine of op een schoolplein.


Signalen bespreken

De ASD leden maken hun signalen bespreekbaar in de maandelijkse vergadering of bij de werkgroep. 

Wat is er belangrijk? Wat speelt er? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de verbeterpunten? Wat is er nodig? Zijn er patronen of ontbreekt er informatie? En wat betekent dit voor de advisering?Komen tot een advies

Bespreken en besproken worden

Op grond van de gesprekken, het lezen van bijbehorende informatie en het bundelen van de kennis en expertise, wordt bekeken wat het advies is richting de gemeente.

Een advies wordt geschreven vanuit de werkgroep, en wordt besproken met alle leden van de ASD. 

Om de onafhankelijkheid van de ASD raad te waarborgen en om te voorkomen dat het College het advies zomaar negeert, is in het regelement van de gemeenteraad vastgesteld dat het advies van de ASD naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

Het advies wordt geplaatst op www.asdalmere.nl, vindbaar onder het onderwerp binnen het sociaal domein, evenals de reactie van het college.

Meer informatie nodig over de adviezen?

Adviezen van de ASD Almere kunnen ook altijd opgevraagd worden door onderstaand formulier in te vullen. Dit kan gaan over een specifiek onderwerp binnen het sociaal domein, of bijvoorbeeld het meest recente advies.