Adviezen


Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein brengt adviezen uit aan het college van B&W en de gemeenteraad over voorgestelde plannen en veranderingen in het Sociaal Domein. Deze zijn openbaar en als u er behoefte aan heeft, kunt u onze adviezen nalezen.

Wilt u de korte samenvatting lezen? Op deze pagina treft u de meest recent (vanaf 2017) uitgebrachte adviezen en meldingen van de ASD Almere aan.

Actualisatie november 2019

Actualisatie oktober 2019
Meer informatie nodig over de adviezen?

U kunt hiernaast het formulier invullen als u een recent advies (uitgebreide versie) van de Adviesraad Sociaal Domein Almere wilt opvragen.

Geeft u dan in het invulveld onderaan ook aan om welk advies het gaat. Dit uitgebreide document stuurt de ASD Almere dan binnen 7 dagen naar u op.

Andere vraag aan de ASD Almere?

Heeft u een andere vraag aan de ASD Almere? Zoek dan contact met de ASD via het contactformulier. 
Formulier

Naam: *

E-mailadres: *

Ja, geeft u mij inzage in het volledige advies dat de ASD Almere uitbracht over: