WMO, Jeugd

  • WMO

       Advies herziening WMO verordening februari 2019


  • Wijkteams

       Open brief Wijkteams oktober 2019


       Advies Wijkteams (doorontwikkeling) juni 2019


  • Ondersteuningsarrangementen

       Advies Ondersteuningsarrangementen juli 2019

  • Jeugd

       Ongevraagd advies Startnotitie Pilot Gezinsbegeleiding 

        april 2020 


  •  Vervoer

       Advies Vervoer WMO mei 2019

       Reactie B & W Vervoer WMO juli 2019


       Tariefsverhoging WMO vervoer oktober 2019