WMO, Jeugd, Wijkteams

(Inclusief Ondersteuningsarrangementen en Vervoer)

  • WMO

         Reactie Consultatie Grip op de WMO februari 2021

         Advies herziening WMO verordening februari 2019

     

  • Wijkteams
        Ongevraagd advies Doorontwikkeling wijkteams november 2020

        Reactie B & W Ongevraagd advies Doorontwikkeling wijkteams januari 2021


       "Wijkteams, de kunst van het samenwerken" mei 2020

         eigen publicatie


       Open brief Wijkteams oktober 2019

       Advies Wijkteams (doorontwikkeling) juni 2019


  • Ondersteuningsarrangementen

       Advies Almeers protocol voor huishoudelijke ondersteuning februari 2021

       Reactie B & W Advies Almeers protocol huishoudelijke ondersteuning                   maart 2021