De Adviesraad Sociaal Domein Almere geeft advies namens inwoners van Almere en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein.
jeugdzorg1
De jeugdzorg
jeugdzorg2
De begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen
jeugdzorg3
De sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
jeugdzorg4
Huisvesting en wonen in al zijn facetten.
De Adviesraad Sociaal Domein Almere denkt mee en adviseert het college van B&W en de gemeenteraad, gevraagd en ongevraagd, op vele terreinen. De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk, het BreedOverleg+ (waarin diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd) en zorgaanbieders.
Deze zogeheten decentralisatie ofwel de Transitie in het Sociaal Domein gaat gepaard met veel veranderingen. Om een zo compleet mogelijke advisering bij al deze veranderingen te krijgen, heeft de gemeente Almere in 2014 de Adviesraad Sociaal Domein in het leven geroepen. De gemeente wil hierdoor de inwoners uit Almere als partners betrekken bij deze ontwikkelingen.